Hakkımızda

Çevresinde var olan kaostan uzaklaşıp, kendine yeni bir dünya kurmak isteyen, bu yeni dünyanında aslında var olandan farklı, sabit olmayan, daha sakin adımlarla ilerlemek amacıyla bir serüvene dönüştüren ve bu serüvenin içine yeni yolcular, yeni fikirler ve saf olan bütün enerjileri almak isteyen, kendi çapında büyük, dünya çapında küçük bir kuruluştur.